Slovensko English

 

VI. KONGRES ZDRUŽENJA KIRURGOV SLOVENIJE

Kongresni center hotelov LifeClass, hotel Slovenija, Portorož
7. in 8. november 2014

9:00-11:10 Herniološka sekcija
Vodja – Jurij Gorjanc

- Gabrielle van Ramshorst (Nizozemska): IS THERE AN IDEAL CLOSURE OF THE ABDOMINAL WALL TO PREVENT INCISIONAL HERNIA? (30 min)

- Jurij Gorjanc (Herniološko združenje Slovenije): NOVOSTI V HERNIOPLASTIKI (Liechtenstein, TAPP, Onlay) (30 min)

- Tomaž Jakomin (SB Izola): IZKUŠNJE S TAPP IN ONLAY TEHNIKO V SB IZOLA (20 min)

- Bojan Krebs (UKC Mb): PERITONITIS IN SEKUNDARNO POSTOPNO ZAPIRANJE TREBUŠNE STENE Z VAKUUMSKO TERAPIJO (20 min)

- Andrej Kunstelj, Anja Jovanovič, Miran Rems Hernioplastika z mrežico pri bolnikih z ingvinalno kilo: Spremljanje in vrednotenje rezultatov zdravljenja s Carolinas Comfort Scale (10 min)

- Miran Rems (SB Jesenice): Ocenjevanje uspešnosti korekcije dimeljskih kil (10 min)

- Jurij Gorjanc, Miran Rems: HUMANITARNI ODPRAVI »OPERATION HERNIA« V GANO (2013) IN ZAMBIJO (2014) (15 min)

11:10-11:30 Odmor za kavo

11:30-13:00 Herniološka sekcija (nadaljevanje)

Poročila in prikazi primerov kirurških oddelkov splošnih bolnišnic:
- Tatjana Gelebaševa Mateska, Mirko Omejc, Igor Černi, Gregor Kunst, Bogdan Fludernik, Jana Pečovnik: PRIMERJAVA UCČINKOVITOSTI FIKSACIJE MREŽICE S SPONKAMI, LEPILOM IN NEFIKSACIJSKE TEHNIKE PRI TRANSABDOMINALNI PREPERITONEALNI INGVINALNI HERNIOPLASTIKI (8 min)

- Vladimir Topler: HERNIOPLASTIKA V SPLOŠNI BOLNIŠNICI SLOVENJ GRADEC (8 min)

- Vladimir Topler: HERNIOPLASTIKA V LOKALNI ANESTEZIJI (8 min)

- Boštjan Mlakar: HERNIOPLASTIKA IN ABDOMINOPLASTIKA: SIMULTANA OPERACIJA ALI DVOSTOPENJSKI OPERATIVNI POSEG? (8 min)

- RAZPRAVA

ZAKLJUČEK HERNIOLOŠKE SEKCIJE

 


 

Spoštovana kolegica, spoštovani kolega,

krovna organizacija strokovnih sekcij in društev kirurgov Slovenskega zdravniškega društva je pred svojim 6. kongresom Združenja kirurgov SZD. Od slovenske osamosvojitve dalje pripravljamo kongres v štiriletnih intervalih, izberemo teme, ki predstavljajo strokovni ali organizacijski odziv vsem dvaindvajsetim kirurškim sekcijam Združenja. Letos smo izbrali tope in penetrantne poškodbe prsnega koša, trebuha in retroperitonealnih organov kot glavno temo kongresa, ožje usmerjeni temi o retroperitonealnih tumorjih in o novostih v hernnioplastiki ter bolnišnične ukrepe ob masovnih nesrečah – kirurgija v izrednih razmerah, ki v svojem pomenu in nujnem timskem sodelovanju presega strokovna področja kirurških sekcij in društev.

V imenu organizacijskega in strokovnega odbora 6. kongresa vam sporočam svoje veselje ob ponovnem druženju. Strokovni prispevki domačih strokovnjakov in vabljenih gostov iz tujine, ki jih objavljamo v zborniku izvlečkov, bodo osnova za pričakovano odlično diskusijo in strokovni napredek.

Pozdravljeni v kongresnem centru hotelov LifeClass, hotel Slovenija, Portorož, 7. novembra 2014.


V imenu obeh odborov:
Radko Komadina, predsednik Združenja kirurgov SZD

 


 

POŠILJANJE PRISPEVKOV:
Na kongresu lahko sodelujete aktivno s poslanim izvlečkom na eno od štirih glavnih tem kongresa. Izvleček, oblikovan po priloženi predlogi, lahko pošljete na elektronski naslov: zdruzenje.kirurgov.szd@gmail.com najkasneje do 8. septembra 2014. Izvlečki bodo natisnjeni v zborniku pred pričetkom kongresa. V zborniku bodo objavljeni le izvlečki avtorjev, ki se bodo prijavili na kongres in najkasneje do 22. septembra 2014 poravnali kotizacijo za udeležbo.

Pasivno udeležbo je možno prijaviti najkasneje do 30. oktobra 2014 na elektronski naslov zdruzenje.kirurgov.szd@gmail.com oziroma po faksu 03-423-3899.

KOTIZACIJA:
- 100 EUR za člane SZD (s poravnano letno članarino)
- 160 EUR za ostale udeležence
Kotizacija vključuje udeležbo na predavanjih, zbornik abstraktov, potrdilo o udeležbi, pogostitev med odmori.
Kotizacijo lahko nakažete na račun Slovenskega zdravniškega društva, Dunajska 162, Ljubljana, s pripisom »za kongres Združenja kirurgov 2014«, št. TRR: 02222-0019518588; sklic 20420. Na nakazilu naj bodo jasno razvidni plačniki ter ime in priimek udeleženca.

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Radko Komadina, Vladimir Senekovič, Mirko Omejc

STROKOVNI ODBOR:
Torakalna, abdominalna, splošna in žilna kirurgija: Alojz Pleskovič, Franc Jelenc, Anton Crnjac, Miran Rems, Stojan Potrč, Bogdan Fludernik, Vojko Flis
Travmatologija: Andrej Čretnik, Igor Dolenc, Marko Rifel, Matej Cimerman
Onkološka kirurgija: Darja Eržen, Ibrahim Edhemović
Herniologija: Jurij Gorjanc
MRMI: Simon Herman, Andrej Strahovnik

ORGANIZATOR:
Združenje kirurgov Slovenskega zdravniškega društva
Dunajska 162, 1000 Ljubljana

INFORMACIJE:
zdruzenje.kirurgov.szd@gmail.com
Tel.: +386-3-423-3096
Fax: +386-3-423-3899

Kongres je v postopku dodelitve kreditnih točk pri Zdravniški zbornici Slovenije.
Sponzorji

 Zlati sponzor

  
 
 


 
 
 


  

 

  

 

Copyright 2010 ©Herniološko združenje Slovenije                                         Koristne povezave |  Kontakt  |  Pravna pojasnilaO avtorjihIzdelava spletnih strani Revolver